Οικολογικές δράσεις - Surf Club Keros
Scroll to top

Get In Touch
Keros Beach, Kalliopi, 81401, Limnos, Greece

Email
[email protected]

Οικολογικές δράσεις

Η Οικολογική & Κοινωνική μας αφοσίωση

Θα σεβόμαστε και θα προστατεύουμε το οικοσύστημα που μοιραζόμαστε.

Θα προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τις αναπόφευκτες επιπτώσεις που προκαλεί η ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Προς τη γη:

να υπολογίζουμε ετησίως και να μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα // να μειώνουμε την πίεση στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές, που αποσυναρμολογούνται μετά το τέλος της σεζόν, διατηρώντας την ποιότητα του τοπίου // να ασκούμε  θαλάσσια αθλήματα αθόρυβα και χωρίς καυσαέρια (όχι ψυχαγωγικά μηχανοκίνητα σπορ// να χρησιμοποιούμε καθαρότερη ενέργεια υιοθετώντας τεχνολογίες που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας // να διαχειριζόμαστε την επιβάρυνση του εδάφους με την εγκατάσταση μονάδας βιολογικού καθαρισμού για λύματα // να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα μας με  κομποστοποίηση, να ανακυκλώνουμε τρόφιμα και να αποφεύγουμε την σπατάλη πρώτων υλών υιοθετώντας πρακτικές μηδενικών υπολειμματικών αποβλήτων // να ελαχιστοποιούμε τη χρήση  PET φιαλών // να υιοθετούμε στρατηγικές ανακύκλωσης // να προβαίνουμε σε αξιοποίηση εξοπλισμού όπου είναι εφικτό το upcycling  // να χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενα πλαστικά για συσκευασίες και χρήση στα τρόφιμα και ποτά // να υιοθετούμε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες για τις δραστηριότητές μας // να προβάλουμε τον οικολογικό (πράσινο) προσανατολισμό στην επιχείρηση μας και στην προώθηση της  ώστε να επηρεάζουμε τρίτους και να δεσμεύουμε τους εαυτούς μας // να εφαρμόζουμε τιμολόγηση, καθώς και άλλες αυλες, ψηφιακές διοικητικές διαδικασίες, καταργώντας την χρήση χαρτιού // να υιοθετούμε πιστοποιήσεις όπως  οι Green key, EU Ecolabel και EMAS.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Ή ΚΑΝΕΙΣ

Η κοινωνική μας δέσμευση:

Θα συνεχίσουμε να νοιαζόμαστε ακόμη περισσότερο για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και μοιράζονται αυτό το περιβάλλον. Οι πελάτες μας, το προσωπικό μας, η τοπική κοινότητα και οικονομία:

Να οργανώνουμε εκπαιδευτικές δομές για τους νέους του τόπου που επιχειρούμε και γεναιώδωρα μας φιλοξενεί,  ελπίζοντας  να δημιουργηθεί μια τοπική κουλτούρα και τάση γύρω από τις τοπικές δραστηριότητες θαλασσίων αθλημάτων, κάτι που τελικά θα δώσει ώθηση στην τοπική ανάμιξη και τη μελλοντική  απασχόληση // να δώσουμε ισχύ σε τοπικές συνέργειες, να ενισχύσουμε την τοπική απασχόληση, να υιοθετήσουμε τοπικά έθιμα και ηθικές αξίες, σεβόμενοι τον πολιτιστικό πλούτο // να αναπτύσσουμε και να υπογραμμίζουμε την ιστορική κληρονομιά της αυθεντικής κουλτούρας, των παραδόσεων και του χαρακτήρα της τοπικής κοινότητας, // να διατηρούμε και να ενισχύουμε την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δομών, της πρόσβασης σε πόρους, εγκαταστάσεις και τα δημόσια αγαθά για όλους // να αποφεύγουμε την οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής υποβάθμισης και εκμετάλλευσης.